Rookdetectie

Een rookdetectie is een inspectie waar men riool stank opspoort. In de meeste gevallen pompt men de dikke rook vloeistof door een toiletpot zodat alle afvoeren gevuld worden met dikke rook. Waar een breuk zit komt meestal ook rook en zo komen wij erachter waar de stank uitkomt. Deze rook is niet schadelijk voor de gezondheid.

Voorbereiding:
Vooraf we beginnen melden we dit aan de brandweer. Als de detectie plaatsvindt kan het gebeuren dat er rook onder de dakpannen uitkomt. Dit komt omdat er vaak een beluchter onder de dakpannen zit voor de vieze rioollucht. Er kan ook rook uit de hemelwater en de straatputten of kolken komen. Daarom waarschuwen we de brandweer om problemen te voorkomen. Veel mensen kunnen namelijk denken dat er een huis in brand staat.

Voorbeeld:
Hieronder een voorbeeld uit de praktijk. Zie de teksten onder de foto’s voor toelichting.

Foto 1: hier pompen we de rook in het rioolstelsel.
Foto 1: hier pompen we de rook in het rioolstelsel.
Foto 2: hier is een omleiding gemaakt naar de andere kant van het gebouw.
Foto 2: hier is een omleiding gemaakt naar de andere kant van het gebouw.
Foto 3: hier een open verbinding waar de rook uit komt dus ook de riool stank.
Foto 3: hier een open verbinding waar de rook uit komt dus ook de riool stank.